کاشکی...

کاشکی من پیش تو بودم یا تو در کنار من

 

منی که درخت پیرم ، تو بشی بهار من

 

با نفس های مسیحایی تنم زنده کنی

 

پر از برگ و شکوفه بشه شاخسار من

/ 1 نظر / 39 بازدید
سعید پسران رزاق

ای فریبرز جعفری امروز شعر خود را به حال ناب درآر هرچه بگذشت ز ما گنه در آن تو به ذوقت از آن ثواب در آر هرچه ما بر خطّ ، از موبایل کنیم تو زهر جیب خود کتاب در آر تکنولوجی به جز سرابی نیست از بُن چاه آن تو آب در آر